הישוב כרמית ממוקמת מערבית לישוב מיתר וסמוך
ליער כרמים וצומת שוקת 


על כביש 31 ו 60 ובתחום השיפוט של המועצה
מקומית מיתר


לערים הרשאה ל 1826 יח"ד במסגרת תוכנית
תב"ע 615-0191494 ובתוכנית מגרשי מגורים גדולים,שטחי תעסוקה ומסחר,בתי ספר,


מוסדות ציבור,שטחי ציבור פתוחים אינטנסיבים ואקסטנסיבים 

 
סרטון מחודש 11.2015