לצורך השארת הודעה עם מסמכים מצורפים יש לפנות למייל info@arim.co.il לצרף את המסמכים באמצעות צרף קובץ ולציין את נושא הפניה, שם ומשפחה של הפונה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני מדויקת לצורך מתן תשובה.

שדות חובה מסומנים ב*