הישוב חירן מופיע כישוב פרברי ובתחום השיפוט של
המועצה המקומית מיתר,דרומית להר ירן,מזרחית לישובים מיתר וחורה ומערבית ליער יתיר

 


לחברת ערים הרשאה ל 1800 יח"ד במסגרת תוכנית תב"ע 615-0225235 ולישוב מתוכנן כ 10,000 יח"ד


במרכז הישוב והכניסה המזרחית מתוכנן מתחם תיירות,נופש ופנאי ויכיל מלון וקאנטרי קלאב,מגרשי ספורט ושטחי ציבורסרטון מחודש 11.2015