תכנית מאושרת תב"ע פלח ה' שדרות תכנית 33/303/02/7  .

 

בחלק הצפון מזרחי של העיר שדרות,בסמוך לשכונות מאוכלסות ומתחמים  נוספים לפיתוח  .

משווקים מגרשים ליזמים בגדלים שונים בבניה רוויה וכן מגרשים לדו משפחתיים.

 

סה"כ 15 מתחמים לשווק הכוללים 51  מגרשים ובהם כ 772 יח"ד  .

 

12 מגרשים  ל 438   יח"ד במבנים של 6-9 דירות במבנה . 

2   מגרשים  ל 128   יח"ד במבנים של כ 18  יח"ד למבנה .

2   מגרשים ל 136    יח"ד במבנים של כ 34  יח"ד למבנה .

35 מגרשים ל 70 יח"ד במבנים של  2 יח"ד למבנה ,מגרשים לדו משפחתיים.

 

חלק מהמגרשים יצאו לשווק ב 12.15.יתר המגרשים יצאו לשווק בתחילת 2016.

 

השכונה כוללת שטח ציבורי פתוח,מרכזי גדול ,שחלק ניכר מהמגרשים פונה אליו, וכן שטחים ציבוריים פתוחים נוספים , סה"כ שטחים ציבורים בשכונה כ 52 דונם .

שטחים ניכרים למוסדות ציבור ברמה השכונתית , לרווחת תושבי השכונה . בית הספר היסודי והתיכון סמוכים לשכונה במרחק הליכה.

מרכזון מסחרי שכונתי .

תשתיות ברמה גבוהה.פתרונות החניה מודרניים, יותר מ 1 מקום חניה לדירה ,בתוך המגרשים ,ובנוסף חניה לאורחים בדרכים הציבוריות.

הפיתוח הסביבתי ברמה גבוהה כולל פיתוח ברמה גבוהה של השטחים הציבוריים הפתוחים, כל הדרכים והמדרכות, נטיעות בדרכים,

מיכלי אשפה טמונים, ותשתיות סמויות . 

סרטון מחודש 12.2015