פרוייקט לאורך הנחל הינו התוספת האחרונה שבטיפול החברה לשכונת נווה נוי. הפרוייקט משתרע לאורך הגדה הצפונית של נחל בקע.
הפרוייקט מתבסס על שתי תכניות : הראשונה המזרחית – 124/102/02/5 אשר קיבלה תוקף והשניה 206/102/02/5. תכנית זו נמצאת בשטח ממנו התפנה בית הספר הטכני של חיל האויר.

 

שטח שתי התכניות כ- 160 דונם והן כוללות כ- 240 יח"ד בבניה במתכונת בנה ביתך וליזמים (בצפיפות נמוכה.)

התכנית כוללת הסדרת נחל בקע וטיפול בתשתיות על (הטמנת קו מתח גבוה וקו ביוב אזורי(.

במהלך שנת 2014 שווקו כ – 250 מגרשים ליזמים ולבני ביתך .

עבודות התשתית למערכות הסתיימו ונכון לעכשיו היזמים ובעלי מגרשי הבנה-ביתך החלו בבניית ביתם.

כמו כן המתנ"ס נפתח לקהל הרחב ב 9/2015 עם מגרש מיניפיץ צמוד.