עיריית כרמיאל בשיתוף חברת ערים יזמה תכנית במסגרתה יוקצה שטח בפארק ונגר לבניית מבני מגורים דו משפחתיים ו/או טוריים צמודי דופן לשכונה הקיימת ולאורך רח' חוחית בגבעת מכוש, כרמיאל.

התכנית מתפרשת על פני שטח של כ- 45 דונם וכוללת בינוי ל- 30 יח"ד ודרכי גישה.

התכנית מוכנה להפקדה בוועדה המחוזית לשינוי יעוד.