השכונה החדשה בעמנואל נמצאת בדופן הצפון מזרחית של הישוב עמנואל.

השכונה ממוקמת ע"ג מדרון משופע ובחלקה גובלת במערך כבישים קיים .

בשכונה 384 יח"ד , 102 בבניה צמודות קרקע של דו משטחים המשווקים ליזמים בשני מתחמי שיווק והיתר בבניה רוויה מדורגת.

יצוין כי בשל אופי הישוב עמנואל, התכנית מיועדת לאוכלוסייה חרדית וכי בשנים האחרונות לא

הייתה בנייה משמעותית בישוב.