פרויקט שכונת נווה מנחם שבקרני שומרון כולל שיווק מתחמי בינוי בשכונה קיימת,   

בהיקף של 282 יח"ד במס' מתחמים.

חברת ערים מבצעת בשכונה הכנה וחידוש תשתיות ציבוריות, כמו כן חברת ערים מבצעת שדרוג והקמת שטחים ציבוריים חדשים.

השטחים המוצאים לפיתוח נמצאים בצידי הרחובות הראשיים בשכונה: רח' הנבל ,וכלי שיר   ומה שביניהם.

ברוב אזורי השיווק מצב ה שטח הנוכחי הינו טבעי ואינו מפותח.

הבינוי מתוכנן לניצול מיטבי של שיפועי הקרקע והפניה לנו הפתוח של נחל קנה.

השכונה מבוססת על כביש היקפי, רח' כלי שיר, המהווה את ציר המרכזי בשכונה שלאורכו ובתוכו יוכשרו מגרשים לבניה רוויה נמוכה כאפיון השכונה ובניה צמודות קרקע.

בכסוף חודש נובמבר 2014 נסתיים שלב שיווק 282 היחידות ולכל המתחמים ישנם זוכים שהוכרזו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

בהתאם לשלבי הבינוי והפיתוח. צפי לסיום העבודות בפרויקט נובמבר 2017 .