פרויקט מורדות מלחה כולל הוספת 397 יח"ד בבניה מדורגת בהמשך לבנוי הקיים בשכונת מלחה. הבינוי מתוכנן לניצול מיטבי של שיפועי הקרקע והפניה לנוף ותוך שמירה שלא למנוע את מבטי הנוף של השכונה הקיימת.

 

שינוי הייעוד משטח פתוח לאזור מגורים מבוצע תוך פיתוח צירי הולכי רגל, תוספת שצ"פים ומבני ציבור, שמירת מבטים לנוף ובניית מדרכת טיילת רחבה במיוחד.

כמו כן במסגרת התוכנית יתבצע עיבוי ושימור שטח יער של כ-45 דונם במורדות הדרומיים של השכונה וישוקם אתר עתיקות הנמצא במרכז היער.

השכונה מבוססת על כביש יחיד ממותן תנועה.

שטח הפרויקט – 156 דונם בבעלות המדינה ועיריית ירושלים.             סרטון לפני תחילת עבודות.