עבודות אילו הינן הראשונות המבוצעות באתר. מטרתן לפרוץ ולהתוות את מערך הדרכים העתידי באתר.
תוואי הדרכים משמש כ"מסדרון" להנחת התשתיות העוברות באתר ולכן חיוני לבצע אותו בשלב ראשון.

מערך הכבישים מתוכנן בצורה פרטנית ע"י מתכנן כבישים ותנועה אשר בעת הכנת התכנון מתחשב בטופוגרפיה הטבעית, במפלסי המגרשים והגישה אליהם. תכנון החתך לרוחב הכולל מדרכות, חניות, מסעה, איי תנועה וכו'..

לצורך תמיכת מערך הכבישים נבנים באתר ע"פ הצורך קירות תומכים שנועדו לתמוך בדרכים. התמיכה בדרכים יכולה להתבצע באמצעות קירות כובד, מסלעות, קירות מזוינים או ע"פ פני השטח באמצעות מדרונות משופעים עפ"י הנחיות יועץ הקרקע.