המשבר האקולוגי הגלובאלי והבנת נזקי הבניה יצרו צורך להתחשב בסביבה, לחסוך באנרגיה ומים ולשמר משאבים וחומרי גלם.

מבנים אחראים על צריכת המשאבים העולמיים ועל ייצור פסולת ופליטות יותר מכל גורם אחר:
40%-50% מצריכת חומרי הגלם העולמית.
30%-40% מצריכת האנרגיה העולמית.
25% מכריתת היערות העולמית.
17% ממי השתייה העולמיים.
כ-55% מייצור הפסולת העולמית.
וכ-30% מפליטות גזי החממה מקורם במבנים.

מצורך זה "נולד" מושג ה"בניה הירוקה".

"בניה ירוקה" היא ביטוי כללי למגוון שיטות תכנון ובניה אשר מותאמות לעקרונות שימור הסביבה וחוסכות משאבי אנרגיה ומים במהלך הבניה ובמהלך שנות תפקוד הבית.

הבניה הירוקה מעודדת מחזור, מטפחת את הסביבה הטבעית, משקמת את הסביבה העירונית ומותאמת אקלימית.

בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה במהלך השימוש.

במהלך השנים נוצרו מאגרי מידע מפורטים הכוללים : תכולת חומרים, האנרגיה הנדרשת לייצורם ולשינועם, מפרטים סביבתיים להפחתת זיהום, שיפור באיכות האוויר והסביבה, מדדי פליטות פחמן ועוד. המידע בנושא נגיש וזמין לכל המעוניין בכך.

יחד עם התרחבות הידע בנושא התפתחו שיטות עבודה חדשניות, חומרים, אלמנטים של בניה ותקני בניה. בישראל קיים תקן לבנייה ירוקה (ת"י 5281), אולם לפי שעה מדובר בתקן וולונטרי בלבד.