משרדי הנהלה
טל : 02-5383333
פקס: 02-5380155
 מחוז צפון
טל : 04-8402141
פקס: 04-8402161
 מחוז דרום
טל : 08-6234734
פקס: 08-6276129
   
   
   

עזרא ימין

מנכ"ל  

ezra@arim.co.il

אושיק בן עטר

משנה למנכ"ל וממלא מקום

oshik@arim.co.il

פואד חשאן

סמנכ"ל הנדסה ומהנדס ראשי

foad@arim.co.il

רו"ח משה רז

סמנכ"ל כספים

mosher@arim.co.il

יוני דובב

סמנכ"ל פרויקטים  yoni@arim.co.il

אסתר שלמה

מזכירת החברה

ester@arim.co.il

 מירב אברהם נגהממונה על פניות הציבור ויישום חוק חופש המידע, מנהלת פירסום ועוזרת המנכ"ל noga@arim.co.il