שדרות פלח ה'

תכנית מאושרת תב"ע פלח ה' שדרות תכנית 33/303/02/7 . בחלק הצפון מזרחי של העיר שדרות,בסמוך לשכונות מאוכלסות ומתחמים נוספים לפיתוח . משווקים מגרשים ליזמים בגדלים שונים בבניה רוויה וכן מגרשים לדו משפחתיים. סה"כ 15 מתחמים לשווק הכוללים 51 מגרשים ובהם כ 772 יח"ד . 12 מגרשים ל 438 יח"ד במבנים של 6-9 דירות במבנה . 2 מגרשים ל 128 יח"ד במבנים של כ 18 יח"ד למבנה . 2 מגרשים ל 136 יח"ד במבנים של כ 34 יח"ד למבנה . 35 מגרשים ל 70 יח"ד במבנים של 2 יח"ד למבנה ,מגרשים לדו משפחתיים. חלק מהמגרשים יצאו לשווק ב 12.15.יתר המגרשים יצאו לשווק בתחילת 2016. השכונה כוללת שטח ציבורי פתוח,מרכזי גדול ,שחלק ניכר מהמגרשים פונה אליו, וכן שטחים ציבוריים פתוחים נוספים , סה"כ שטחים ציבורים בשכונה כ 52 דונם . שטחים ניכרים למוסדות ציבור ברמה השכונתית , לרווחת תושבי השכונה . בית הספר היסודי והתיכון סמוכים לשכונה במרחק הליכה. מרכזון מסחרי שכונתי . תשתיות ברמה גבוהה.פתרונות החניה מודרניים, יותר מ 1 מקום חניה לדירה ,בתוך המגרשים ,ובנוסף חניה לאורחים בדרכים הציבוריות. הפית
קרא עוד >

בית אריה - עופרים

הישוב עופרים נבלע בישוב בית אריה בשנת 2003 . בשטח קיימות 200 יח"ד שנבנו על ידי אמנה ואשדר . למרות תכנית מפורטת להרחבה, לא ניבנו יחידות חדשות בישוב ב- 10 השנים האחרונות. בהמשך להחלטת משהב"ש לקדם עתה פיתוח של עופרים, הוגדר מתחם של כ- 480 יח"ד בבנייה רוויה לשיווק ופיתוח. ניהול התכנון הופקד בידי ת.נ.ע. וניהול הפרויקט בכלותו עבר אל חברת ערים בחודש האחרון. משהב"ש גייס את היועצים שהכינו את התב"ע לשכונה, לצורך עריכת תכנון בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 שיאפשר הכנת תכניות למכרזי שיווק למתחמי הבניה. במתחם 20 מגרשים ובהם 12-32 יחידות דיור, בזכויות מתוך התכנית מאושרת 220/2/2 ; - תנאיך להיתר – תכנית בינוי וחלוקה ב- 1:500 . - תנאי לאכלוס יהיה השלמת ובניית מתקן לסילוק שפכים. - אזור מגורים ג' – בניה רוויה עד 5 קומות + גג + מרתף: • שטח דירה מרבי – 85 מ"ר עיקרי + 30 מ"ר שירות (ממ"ד + מחסן). • חדרים על הגג – בנוסף לקומות המותרות, 30 מ"ר נוספים. • דירות גן – 110 מ"ר עיקרי +30 שירות ++ מרתף עיקרי 25 מ"ר + 10 שירות.
קרא עוד >