חזון חברת ערים לפיתוח בר-קיימא

חברת 'ערים' כחברה ממשלתית הפועלת בתחום הפיתוח מחויבת לאינטרס הציבורי הרחב ומתחייבת להוביל מדיניות של אחריות חברתית וסביבתית.

החברה תפעל ליצירת סביבת מחיה איכותית  וברת-קיימא עבור המשתכנים באתריה ומחוצה להם תוך דאגה למכלול צרכי הקהילה. 

החברה תפעל מתוך מחויבות למזער השפעות סביבתיות שליליות הנובעות מפעולות הפיתוח ותדאג כמיטב יכולתה לשיקום נזקים שנוצרו במהלך העבודה בפרויקטים שבפיתוחה.

החברה תשאף לתרום לשיפור איכות הסביבה והנוף בישראל כחלק מכל פרויקט שלה, לרבות על ידי שיקום ושחזור מרקם נוף טבעי, שיפור מאזן המים בקרקע ויצירת סביבה המאפשרת תנאי מחיה למגוון בעלי חיים וצמחים מקומיים.

החברה תפעל להפחית שימוש במשאבים מתכלים ובכלל זה הפחתה בשימוש בדלק לסוגיו.

החברה תעודד שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ותוביל חדשנות בתחום הפיתוח הסביבתי.

חברת 'ערים' תשאף לאזן בין שלושת מימדי הקיימות: הסביבתי, הכלכלי והחברתי. בעת תכנון פרויקטים יוכללו, בנוסף לשיקולים כלכליים, גם שיקולים הקשורים למחיר החברתי והסביבתי של פעולות הפיתוח.
 
החברה תקדם תכנון ופיתוח של סביבות נגישות לבעלי צרכים מיוחדים.

החברה תפעל באופן שאינו פוגע בזכויות המועסקים על ידיה.