שכונת הכרם ( צפון הכרם ג') מתוכננת בחלקה הצפון מערבי של העיר עכו בשטח הכלוא בין כביש 8510 לבין תוואי מסילת הרכבת.

תב"ע הופקדה בוועדה המחוזית .

התכנית המוצעת מתפרשת על פני שטח של כ- 335 דונם. התכנית כוללת בינוי של כ- 1100 יח"ד בפרישה על פני כ- 88 דונם.

תכנון מפורט יחל עם אישור התכנית.