גבעת צוף שוכנת בחלק הדרום מזרחי של העיר כרמיאל ומשתרעת מעל גדותיו של נחל חילזון.

שטח האתר לתכנון הינו כ-1300 דונם במסגרתו מתוכננות כ- 8000 יח"ד .

על האתר חלה תוכנית מתאר לעיר כרמיאל המייעדת את האתר למגורים של כ- 2600 יח"ד ( בשלב ראשון).

התוכנית לקראת אישור סופי.