הישוב עופרים נבלע בישוב בית אריה בשנת 2003 . בשטח  קיימות 200 יח"ד שנבנו על ידי

 

 אמנה ואשדר . למרות תכנית מפורטת להרחבה, לא ניבנו יחידות חדשות בישוב ב- 10 השנים האחרונות. בהמשך להחלטת משהב"ש לקדם עתה פיתוח של עופרים, הוגדר מתחם של כ- 480 יח"ד בבנייה רוויה לשיווק ופיתוח. ניהול התכנון הופקד בידי ת.נ.ע. וניהול הפרויקט בכלותו עבר אל חברת ערים בחודש האחרון.

משהב"ש גייס את היועצים שהכינו את התב"ע לשכונה, לצורך עריכת תכנון בינוי ופיתוח

בקנ"מ 1:500 שיאפשר הכנת תכניות למכרזי שיווק למתחמי הבניה.

במתחם 20 מגרשים ובהם 12-32 יחידות דיור, בזכויות מתוך התכנית מאושרת 220/2/2 ;

                תנאי להיתר – תכנית בינוי וחלוקה ב- 1:500 .

                תנאי לאכלוס יהיה השלמת ובניית מתקן לסילוק שפכים.

              אזור מגורים ג' – בניה רוויה עד 5 קומות + גג + מרתף:

               שטח דירה מרבי – 85 מ"ר עיקרי + 30 מ"ר שירות (ממ"ד + מחסן).

              חדרים על הגג – בנוסף לקומות המותרות, 30 מ"ר נוספים.

               דירות גן – 110 מ"ר עיקרי +30 שירות ++ מרתף עיקרי 25 מ"ר + 10 שירות.