שכעונת גני אביב בלוד נמצאת בדופן הצפונית של העיר לוד בין השכונה הבנויה לבין פסי הרכבת. מרבית השכונה בנויה מזה שנים רבות.

 

האתר המקודם ע"י ערים מהווה השלמה לשכונה הקיימת. האתר נמצא בשוליים המערביים של השכונה, בתווך שבין הבינוי הוותיק לבין פס הרכבת ותחנת הרכב החדשה של העיר לוד.

פני השטח באתר מישוריים והדבר מעיק על סוגיית הביוב והניוז של האתר.

בשכונה 343 יח"ד בבניה צמודת קרקע והיתר בבניה רוויה, ע"פ החלוקה הבאה:

5     יח"ד חד משפחתי.

228  יח"ד דו משפחתי.

120  יח"ד בבניה רוויה.