שכונת המדורגים באלקנה נמצאת בדופן הצפון מזרחית של הישוב באלקנה.

השכונה ממוקמת ע"ג מדרון משופע וכתוצאה מכך אופי הבינוי של יח"ד הוא בבינוי  מדורג.

בשונה 283 יח"ד בבניה מדורגת ומבנה מסחרי. עפ"י תנאי התב"ע היזם רשאי להגדיל את מספר יח"ד בכל מגרש ב- 10% כך שבפועל פוטנציאל התב"ע הוא ל- 311 יח"ד .