הכרה בחברת ערים כזרוע ביצוע של משהב"ש.

לעיון הציבור:החלטת ועדת המנכ"לים להכרה בחברת ערים כזרוע ביצוע של המשהב"ש בצירוף עקרונות ההתקשרות.
לעיון במסמך להקיש כאן.