צילום אוויר מיום 08.04.2013 על תחילת עבודות פיתוח באתר