סרטון צילום אוויר מיום 29.04.2013 על עבודות פיתוח באתר