פרוייקט לאורך הנחל הינו התוספת האחרונה שבטיפול החברה לשכונת נווה נוי. הפרוייקט משתרע לאורך הגדה הצפונית של נחל בקע.
הפרוייקט מתבסס על שתי תכניות : הראשונה המזרחית – 124/102/02/5 אשר קיבלה תוקף והשניה 206/102/02/5 אשר נמצאת בעיצומו של תהליך האישור הסטטוטורי. תכנית זו נמצאת בשטח ממנו התפנה בית הספר הטכני של חיל האויר.

שטח שתי התכניות כ- 160 דונם והן כוללות כ- 240 יח"ד בבניה במתכונת בנה ביתך וליזמים (בצפיפות נמוכה).

התכנית כוללת הסדרת נחל בקע וטיפול בתשתיות על (הטמנת קו מתח גבוה וקו ביוב אזורי).

הצפי לשיווק 2013.