במהלך שנות ה-90 פעלה החברה לפיתוח היישוב צורן באזור השרון. בימים אלו פועלת החברה להרחבת הישוב בשטח של כ – 100 דונם ולתוספת של כ – 100 יח"ד בבנייה רוויה.

התכנית ממוקמת בשטח המערבי של הישוב צורן.

הצפי לשיווק 2013.