פיתוח הרחובות המשולבים, מעגלי התנועה ושטחי השצ"פים מבוצע ע"י החברה  כחלק מעבודות השלב השני של עבודות הפיתוח. הרחובות המשולבים (רחובות המיועדים להולכי רכב ולרכבים ללא הפרדה) והשצ"פים (שטח ציבורי פתוח – שצ"פ) נועדו להקנות את איכות החיים והרווחה המצורפים מפרוייקט פיתוח מודרני. מעגלי התנועה נועדו לאפשר זרימת תנועה חלקה והם עולים בקנה אחד עם "טעמיו" של הנהג הישראלי.

הרחובות המשולבים, מעגלי הצתנועה והשצ"פים כוללים אלמנטים של ריצוף, ריהוט רחוב (תאורה, ספסלים, אשפתונים, פרגולות וכיוצ"ב), משטחי גומי, מתקני משחקים ומתקני ספורט.

תכנון הרחובות המשולבים, מעגלי התנועה והשצ"פים מתבצע באמצעות מתכנן הנוף. אלמנטים אלו מקנים לאתר את המראה של המרחב הציבורי והם היוצרים את הייחודיות של האתר. ואולם, בעת ביצוע אלמנטים אלו שמה החברה דגש רב על רמת הבטיחות של המתקנים. בטיחות ההולכים והשווים ברחוב, תנועת המכוניות ורמת בטיחות מתקני המשחקים.

מתקני המשחקים בכל אתרי החברה כפופים לתקנים המחמירים ביותר. השימוש בהם מותר רק לאחר שהם עמדו בבדיקות של מכון התקנים הישראלי.