העיר באר-שבע היא אחת מהערים העתיקות בארץ ישראל. העיר באר שבע הינה השביעית באוכלוסייתה במדינת ישראל, והשנייה בשטחה (אחרי ירושלים).
שטח השיפוט של באר שבע הוא 117,500 דונם העיר שוכנת בצפון הנגב, למרגלות הר חברון ומכונה בשם "בירת הנגב" בשל היותה העיר המרכזית והגדולה ביותר באזור. בעיר נמצאים אוניברסיטת בן-גוריון, בית החולים סורוקה, תיאטרון באר שבע, הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בית משפט מחוזי, השוק הבדואי ואנדרטת חטיבת הנגב של הפסל דני קרוון. בשנים האחרונות עוברת העיר באר שבע תנופת פיתוח המתבטאת בכל תחומי החיים. 
חברת ערים פעילה בעיר באר שבע משנות ה – 80 בהקמת שכונות מגורים למאות רבות של יח"ד, מרביתן בבניה ל"בנה ביתך". הבולטות בשכונות אלו הינן : נווה נוי, נחל עשן, נחל בקע,  י"א ו - ו'.  שכונת נווה  נוי הגדולה מבין השכונות שפותחו ע"י ערים מחולקת למעשה למספר שכונות, שכונת נווה נוי ,שכונת נחל באר שבע, שכונת שער לנוי, שכונת לאורך הנחל והטכני. סה"כ השכונה מונה למעלה מ 800   יח"ד.
בימים אלו בטיפול החברה קידום תב"ע בשטח בית הספר הטכני של חיל האוויר במטרה לפתח באזור לאורך גדות נחל בקע שכונת מגורים ל כ – 250 יח"ד.
פעילות החברה בעיר באר שבע תרמה להבאת אוכלוסיות חזקות לעיר בעלות מאפיינים אוכלוסייתה סוציו-אקונומיים גבוהים וכוללת בתוכה צעירים רבים בעלי מקצועות חופשיים.