חיסכון באנרגיה –  מבנים אחראים לכ -  30%-40% מצריכת האנרגיה העולמית. משום כך במהלך תכנון הבית הירוק יש לשאוף לצמצם ככל האפשר את בזבוז האנרגיה של המבנה.
חיסכון באנרגיה יושג על ידי : בידוד תרמי יעיל של גג הבנין, הקירות והחלונות, ניצול מסה תרמית ובידוד תרמי לחסכון בחימום וקירור, תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו לניצול של אור טבעי, אוורור טבעי וניצול אנרגית השמש.
בתהליך הבניה יש להעדיף חומרים מקומיים לצורך חיסכון באנרגיה המושקעת בשינועם לאתר הבניה. בבניה ירוקה יש להעדיף שימוש במקורות אנרגיה נקיים (שמש) ובמידה והדבר אינו אפשרי להעדיף מערכות שתוכננו לניצול יעיל של מקורות האנרגיה (לדוגמא מזגנים בשיטת האינוונטר).

צמצום פסולת ושימוש חוזר -  מבנים אחראים לכ-55% מייצור הפסולת העולמית, תכנון ירוק ישאף לצמצם ככל האפשר את הפסולת ה"מיוצרת" במהלך הבניה והשימוש במבנה. צמצום הפסולת יושג ע"י שימוש באביזרים חוסכי מים, ניצול מים אפורים להשקיה,  ניצול מי גשמים והחדרתם לתת הקרקע בתחום המגרש, תכנון נכון של השימוש בחומרי הבניה ושימוש בחומרי בניה ממוחזרים וכאלה הניתנים לשימוש חוזר. בתהליך הבניה יש להקפיד על פנוי פסולת הבניה לאתרים מורשים המיועדים לכך ולהקפיד על מניעת זליגה של דלקים וחומרים מסוכנים למי התהום, מערכות הביוב, הניקוז וכיוצ"ב. 
  
בריאות -  בניה ירוקה נועדה לאפשר איכות חיים ורווחה ובכלל זה להבטיח את בריאותם של הגרים בבית. במהלך תכנון הבית הירוק יש להימנע משימוש בחומרים לא תקניים, משימוש בחומרים  פולטי קרינה, רעלים, חומרים גורמי מחלות כגון אסבסט, גז ראדון, יש למקם מתוך מחשבה את הארובה ועוד. תכנון ירוק יאפשר זרימה טבעית של אויר צח, תאורה טבעית וטיפול מובנה במפגעים מערכתיים כגון רעש סביבתי וריחות.