בעל מקצוע מהתחומים השונים המעוניין להציע שרותיו לחברה ימלא הטופס המופיע בדף זה עפ"י ההנחיות הבאות:

  • המציע ימלא את כל השדות ושדות החובה המופיעים בצבע אדום.
  • המציע יאשר את הצעתו בסיום מילוי הטופס.
  • המציע יקבל אישור על רישומו במאגר, במייל חוזר לכתובת שנרשמה על ידו.
  • על המציע חובה להעביר לכתובת החברה הרשומה בטופס מסמכים נוספים סרוקים המופיעים בטופס ההרשמה בציון מס' ח.פ. או מס' עוסק מורשה.

לשאלות לגבי מילוי הטופס ניתן לפנות
למר פואד חשאן או למר אפרים אשרוב במייל info@arim.co.il  

להרשמה