חב' ערים מנהלת מאגר ספקים לצורך מתן שרותי ניהול פרויקטים, תכנון ויעוץ בתחומים השונים בפרויקטים של החברה.
מתן השירותים מתבצע ע"י הספקים השונים במסגרת צוותי תכנון הפועלים בכל  פרוייקט ופרוייקט.