במרבית האתרים, החברה אחראית במסגרת הטיפול באתר בהכנת מפה לצרכי רישום, על פי הכללים הקבועים ע"י המרכז לרישום עירוני, וכן לרשום מפה זו אצל רשם המקרקעין.

מודגש כי החברה אחראית לרישום המפה הכוללת את חלוקת המגרשים ואינה אחראית לרישום הבעלות בתחום המגרשים.