הבהרה
                                                   מכרז מס' 1748/2019
                            לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט, תיאום ופיקוח
                                  בערערה בנגב שכונה 10 תוכנית 652-0399329
                                 ובערערה בנגב שכונה 11 תוכנית 652-04529121. למען הסר ספק, הננו להבהיר כי מדובר בפרוייקט בתחום המועצה המקומית ערערה בנגב.

2. מובהר כי לגבי יתר תנאי המכרז כפי שפורסמו, לא חל כל שינוי.

לצפייה במודעה בשפה ערבית לחץ כאן